«آموزش»

برای ورود به این دوره کلیک کنید آنچه در این دوره خواهید دید: مقدمه اهداف تعاریف مبارزه یا گریز تکنیک های مدیریت استرس ۱ دفتر خاطرات استرس ۱-۱ تحلیل دفتر خاطرات استرس ۱-۲ خلاصه   ۲      مقیاس استرس هولمز و راهه (تأثیر استرس بلند مدت) ۲-۱         مقدمه ۲-۲         مقیاس استرس هولر و راهه ۲-۳         تعیین مقیاس استرس ۲-۴         نکات کلیدی   ۳       خودآزمون فرسودگی روانی ۳-۱         مقدمه ۳-۲         آزمون فرسودگی روانی   ۴       مثبت فکر می کنید یا منفی؟ ۴-۱         مقدمه ۴-۲         آزمون ۴-۳         تبدیل منفی ها به مثبت ها ۴-۴         تفکر خود را بازسازی …

ادامه مطلب

برای ورود به این دوره کلیک کنید   آنچه در این دوره خواهید دید: مقدمه افسردگی چیست ؟ علت ایجاد افسردگی همه گیری شناسی اختلال افسردگی عوامل موثر در افسردگی ۱-عوامل موثر بر افسردگی (۲) چه افرادی بیشتر در معرض خطر ابتلا به افسردگی هستند ؟ ۱-عوامل خطر ابتلا به افسردگی در بزرگسالان ۲- عوامل خطر ابتلا به افسردگی در دوران کودکی یا نوجوانی ۳- عوامل خطرابتلا به افسردگی درسالمندان علائم و نشانه های افسردگی شدت بیماری تظاهرات افسردگی ۱-تظاهرات افسردگی در کودکان ۲- تظاهرات افسردگی در کهنسالان شیوع و طبقه بندی ملاک های تشخیص افسردگی ۱-آزمون رورشاخ ۲- آزمون تشخیص افسردگی آرون بک (B.D.I) …

ادامه مطلب

برای ورود به این دوره کلیک کنید   آنچه در این دوره خواهید دید: مقدمه تاریخچه آسیب شناسی ایپدمیولوژی اتیولوژی۱ اتیولوژی ۲ تشخیص ویژگی های بالینی اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان تشخیص افتراقی خودارزیابی۱ خودارزیابی۲ سیر و پیش آگهی اختلال استرس پس از سانحه و خانواده PTSD و اختلالات همراه اصول کلی درمان درمان۱ درمان۲ تأثیربخشی درمان سخن آخر

ادامه مطلب

برای ورود به این دوره کلیک کنید   آنچه در این دوره خواهید دید: مقدمه آغاز بلوغ جنسی ۱-آغاز بلوغ جنسی (۱) آناتومی دستگاه تناسلی مرد ۱ آناتومی دستگاه تناسلی مرد ۲ آناتومی دستگاه تناسلی زن ۱ آناتومی دستگاه تناسلی زن ۲ پستان ها فیزیولوژی فعالیت های جنسی۱ فیزیولوژی فعالیت های جنسی۲ هورمون ها و رفتارهای جنسی اختلالات عملکرد جنسی ۱- اختلالات میل جنسی ۲- طبقه بندی اختلالات میل جنسی ۳- تظاهرات کاهش میل جنسی ویژگی های تشخیصی میل جنسی کم کار تشخیص های افتراقی معیارهای تشخیص میل جنسی مهار شده علل فقدان میل جنسی طبقه بندی اختلالات انگیختگی جنسی ۱- اختلال انگیختگی جنسی زن …

ادامه مطلب

برای ورود به این دوره کلیک کنید آنچه در این دوره خواهید دید:  مقدمه رویکرد سازمان یافته به تصمیم گیری مراحل تصمیم‌گیری  نکات کلیدی  آزمون ارزیابی مهارت تصمیم‌گیری مفاهیم آزمون نکات کلیدی تصمیم گیری در هنگام عدم قطعیت ۱       کمّی کردن ویژگی های غیر عددی ۲       نگاهی به آینده های متفاوت ۳       نکات کلیدی انتخاب میان گزینه های مختلف ۱       تحلیل شبکه ۲       نکات کلیدی ۳       تحلیل مقایسه جفتی ۴       نکات کلیدی فرایند سلسله مراتب تحلیلی ۱       جمع میان معیارهای کیفی و کمّی ۲       مراحل فرایند سلسله مراتب تحلیلی (AHA) ۳       نکات کلیدی ۴       تحلیل توأم (تحلیل مشترک) ۵       تحلیل مشترک چیست؟ ۶       مراحل …

ادامه مطلب

برای ورود به این دوره کلیک کنید   آنچه در این دوره خواهید دید: مقدمه مهارت خودآگاهی اجزای خود آگاهی شناخت ویژگی های خود ۱- شناخت ویژگیهای هیجانی یا احساسی ۲- شناخت ویژگیهای رفتاری ۳- شناخت ویژگی های جسمانی شناخت توانایی ها و مهارت های خود شناخت نقاط ضعف خود شناخت افکار و احساسات شناخت باورها و ارزشهای خود برخی از عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی مهارت همدلی اهمیت همدلی در زندگی کاربرد همدلی راههای رسیدن به همدلی ۱- تمرین مهارت مقابله با هیجان هیجان و احساس افکار و نقش آن در شکل گیری هیجانات و احساسات هوش هیجانی چیست ؟ راهبردهای کنترل احساسات ناخوشایند …

ادامه مطلب

برای ورود به این دوره کلیک کنید آنچه در این دوره خواهید دید: مقدمه اهداف تقویت حافظه – یادافزا (Mnemonics) استفاده از کل ذهن برای به خاطر سپردن طراحی تقویت کننده حافظه (یادافزا) تصور، تداعی و موقعیت  روش‌ های بهبود حافظه ۱       توسعه توانایی یادآوری ۲      مراقب از سلامتی ۳       استفاده از یادافزاها ۳-۱         تکنیک عدد/ قافیه ۳-۲         سیستم عدد/ شکل ۳-۳         تکنیک الفبایی ۳-۴         سیستم سفر ۳-۵         سیستم اتاق رومی ۳-۶         سیستم ارشد ۳-۷         استفاده از نقشه ذهن ۳-۸         به چالش کشیدن مغز ۳-۹         نکات کلیدی   ۴       روش‌های پیوند و داستان ۵       چگونه از …

ادامه مطلب