برای ورود به این دوره کلیک کنید
آنچه در این دوره خواهید دید:
 • مقدمه
 • اهداف
 • تعاریف
 • مبارزه یا گریز
 • تکنیک های مدیریت استرس

۱ دفتر خاطرات استرس

۱-۱ تحلیل دفتر خاطرات استرس

۱-۲ خلاصه

 

۲      مقیاس استرس هولمز و راهه (تأثیر استرس بلند مدت)

۲-۱         مقدمه

۲-۲         مقیاس استرس هولر و راهه

۲-۳         تعیین مقیاس استرس

۲-۴         نکات کلیدی

 

۳       خودآزمون فرسودگی روانی

۳-۱         مقدمه

۳-۲         آزمون فرسودگی روانی

 

۴       مثبت فکر می کنید یا منفی؟

۴-۱         مقدمه

۴-۲         آزمون

۴-۳         تبدیل منفی ها به مثبت ها

۴-۴         تفکر خود را بازسازی کنید

۴-۵         نکات کلیدی

 

۵      اندیشه آگاه، تفکر منطقی و تفکر مثبت

۵-۱         مقدمه

۵-۲        چگونه از این ابزارها استفاده کنیم

۵-۳         نکات کلیدی

 

۶       بازسازی ادراکی

۶-۱         مقدمه

۶-۲         چگونه از این ابزار استفاده کنیم

۶-۳        نکات کلیدی

 

۷       تصویرسازی ذهنی

۷-۱         مقدمه

۷-۲        نقش تصویرسازی در آرامش بخشی

۷-۳         نقش تصویرسازی در آماده سازی و تمرین

۷-۴         خلاصه

 

۸       فائق آمدن بر تخریب خویشتن

۸-۱         مقدمه

۸-۲         شکستن چرخه تخریب خویشتن

۸-۳         نکات کلیدی

 

۹       مناطق ثبات تافلر

۹-۱        مقدمه

۹-۲         مناطق ثبات تافلر

۹-۳         مناطق ثبات خود را شناسایی کنید

۹-۴         ایجاد مناطق ثبات برای تیم

۹-۵         نکات کلیدی

 

 •  آیا آماده یک تعطیلات واقعی هستید؟

۱       مقدمه

۲       برنامه ریزی برای سفر

۲-۱         خودتان این کار را می کنید یا از کارشناسان کمک می گیرید؟

۲-۲         سفر آرامش بخش یا هیجان‌انگیز ؟!

۲-۳         تعیین زمان دقیق سفر و بازگشت

 

 • چطوراز مسافرتهای کاری جان سالم به در بریم!؟

۱       مقدمه

۲       برنامه ریزی برای سفر

۳       نکات مربوط به بستن بار سفر

۴       توصیه هایی برای طول مسیر سفر

۵       توصیه هایی برای مقصد

۶       نکات کلیدی

 

 • برنامه ریزی عملکرد

۱       مقدمه

۲       چگونه از این ابزار استفاده کنیم

۳       خلاصه

 

 • تمرکزسازی

۱       مقدمه

۲       تمرکزسازی چیست؟

۳      چگونه خود را متمرکز کنیم؟

۴       انواع دیگر تمرکزسازی

۵       نکات کلیدی

 

 • شیوه های عملی آرام سازی جسمی

۱       تنفس عمیق

۲       آرام سازی عضلانی پیش رونده (PMR)

۳       واکنش آرامش سازی

۴       خلاصه

 

 • آرام سازی خویش پس از یک روز دشوار

۱       مقدمه

۲       آیا آرام سازی واقعاً اهمیت دارد؟

۳       چگونه خود را آرام کنیم

۴       نکات کلیدی

 

 • استراحت، آرام سازی و خواب

۱       مقدمه

۲       استراحت و آرام سازی

۳       خواب

۳-۱         داشتن خواب خوب شبانه

۳-۲         چه چیز روی کیفیت خواب شما تأثیر می گذارد؟

۳-۳         تغییراتی جهت داشتن یک خواب شبانه بهتر

 

 •  مدیریت خشم

۱       مقدمه

۲       درک تئوری هدایت و کنترل خشم

۳       چگونه از این ابزار استفاده کنیم

۴       نکات کلیدی

۵       خودآزمون مدیریت خشم

۵-۱         آزمون

۵-۲         تفسیر آزمون

 

۶       روش های مدیریت خشم به صورت سازنده

۶-۱         درک علت خشم

۶-۲         کاهش واکنش های خشمگینانه

۶-۳        استفاده از مهارت های حل مسأله

۶-۴        استفاده از مهارت های ارتباطی

۶-۵         خشمتان را رها کنید

۶-۶         کنترل خشم در زمان بروز آن

۶-۷         نکات کلیدی

 

 • اداره کردن محدوده شخصی خویش

۱       مقدمه

۲      مراحل تعیین محدوده شخصی

۳       نکات کلیدی

 

 • تقویت اعتماد به نفس

۱       مقدمه

۲       از نظر دیگران چقدر اعتماد به نفس دارید؟

۳       افزایش اعتماد به نفس

۴       چقدر اعتماد به نفس دارید؟

۴-۱        آزمون اعتماد به نفس

۴-۲         روش های ایجاد اعتماد به نفس

۴-۳         نکات کلیدی

 

 •  تقویت عزت نفس

۱       عزت نفس چیست؟

۱-۱         لیاقت و ارزشمند بودن

 

۱       ارتقای عزت نفس

۲       نکات کلیدی