برای ورود به این دوره کلیک کنید
آنچه در این دوره خواهید دید:
  • مقدمه
  • اهداف
  • تقویت حافظه – یادافزا
  • (Mnemonics)
  • استفاده از کل ذهن برای به خاطر سپردن
  • طراحی تقویت کننده حافظه (یادافزا)
  • تصور، تداعی و موقعیت
  •  روش‌ های بهبود حافظه

۱       توسعه توانایی یادآوری

۲      مراقب از سلامتی

۳       استفاده از یادافزاها

۳-۱         تکنیک عدد/ قافیه

۳-۲         سیستم عدد/ شکل

۳-۳         تکنیک الفبایی

۳-۴         سیستم سفر

۳-۵         سیستم اتاق رومی

۳-۶         سیستم ارشد

۳-۷         استفاده از نقشه ذهن

۳-۸         به چالش کشیدن مغز

۳-۹         نکات کلیدی

 

۴       روش‌های پیوند و داستان

۵       چگونه از این ابزار استفاده کنیم

۶       بازی‌های حافظه

۶-۱         داستان گویی

۶-۲         پکسسو (Pexeso): پیدا کردن جفت‌ها

۶-۳         جورچین «بدون راهنما»

۶-۴         آزمون‌های اطلاعات عمومی

 

۷       چگونه یک زبان خارجی یاد بگیریم

۷-۱         چگونه از ابزارها استفاده کنیم

۷-۲         خلاصه

 

۸       چگونه اطلاعات را برای امتحان‌ها به خاطر بسپاریم

۸-۱         چگونه از ابزارها استفاده کنیم

 

 

۹       چگونه نام اشخاص را به خاطر بسپاریم

۹-۱         چگونه از این ابزارها استفاده کنیم

۹-۲         نکات کلیدی

 

۱۰       چگونه فهرست‌ها و اعداد طولانی را به خاطر بسپاریم

۱۰-۱         چگونه از این ابزارها استفاده کنیم

۱۰-۲         نکات کلیدی