"پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)" شامل ۲۸ سوال است. این ابزار، نشانگر میزان علایم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی در شماست.

 

< ورود به پرسشنامه >