آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، کوچه شهید صیامی، پلاک ۱۷

 

 

صندوق پستی: ۱۶۷۸-۱۳۱۸۵

تلفن: ۶۶۵۹۷۴۶۴ – ۶۶۵۹۷۴۶۳ – ۶۶۴۲۳۱۰۱ – ۶۶۹۱۹۲۰۶ – ۶۶۴۳۹۴۶۳ – ۶۶۵۶۳۱۷۴   

دورنگار : ۶۶۴۲۳۳۰۴

پست الکترونیک: info@farzaninstitute.com