پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس ویژه ارزیابی میزان استرس شغلی است و شامل سه بخش روابط بین‌ فردی، وضعیت جسمانی و علایق شغلی می‌باشد.

 

< ورود به پرسشنامه >